Warunki Użytkowania i Zawierania Umów

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2022 r.

 

1.- Prawo własności

Właścicielem i operatorem tej strony jest Sellboost Solutions S.L., z siedzibą pod adresem C/ Triana, núm. 120, piso 6º, Izq., Oficina, Las Palmas de Gran Canaria, CP 35002, España [C/ Triana 120, piętro 6 po lewej stronie, Biuro, Las Palmas de Gran Canaria, kod pocztowy 35002, Hiszpania].

NIF [NIP]: B76348689
Adres e-mail:

legal@glotio.com

Spółka Sellboost Solutions S.L. (zwana dalej Glotio) jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Las Palmas de Gran Canaria, tom 2219, strona 169, w pierwszej rejestracji i pod numerem GC-55699.

 

2.- Zgoda

Usługa ta umożliwia, poprzez swój interfejs programowania aplikacji (API), automatyczne tłumaczenie tekstów e-sklepu lub strony internetowej (zwane dalej Usługą). Glotio podlega następującym warunkom: niniejsze Warunki Użytkowania i Zakupu Usługi, nasza Polityka prywatności i Polityka plików cookies.

Poprzez korzystanie z Usługi, użytkownik akceptuje nasz regulamin i tym samym zgadza się nie wykorzystywać jej do celów niezgodnych z prawem.

Z drugiej strony informujemy, że ze względów prawnych archiwizujemy dokumenty elektroniczne, w których zakupy są sformalizowane. Dostęp do tych dokumentów można uzyskać w dowolnym momencie, wysyłając prośbę pod adres:

legal@glotio.com

 

3.- Opis usługi
3.1.- Opis

Glotio to moduł oprogramowania, który można zainstalować w dowolnym kompatybilnym sklepie elektronicznym, na przykład Prestashop, WordPress, Shopify lub Magento, w celu umożliwienia automatycznego tłumaczenia różnych tekstów, które sklep internetowy zawiera w ramach różnych umów lub planów abonamentowych.

Glotio umożliwia zakontraktowanie Usługi oraz instalację modułu i odpowiadającego mu API w sklepie internetowym użytkownika.

Jeżeli użytkownik później wyrazi taką wolę, może zawrzeć umowę na inne usługi świadczone przez Sellboost Solutions S.L. W każdym przypadku usługa ta byłaby zamawiana i opłacana oddzielnie.

Językiem, w którym zawierana jest umowa pomiędzy Glotio a kupującym to język angielski, francuski, hiszpański, włoski lub polski.

3.2.- Świadczenie usług
Proces zakontraktowania Usługi będzie przebiegał następująco:

Użytkownik musi pobrać moduł oprogramowania i zainstalować go.

Po zakończeniu instalacji należy wybrać plan najlepiej odpowiadający potrzebom użytkownika i utworzyć konto, podając imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej, dane karty kredytowej lub debetowej. Na tym etapie przedstawiona zostanie również akceptacja Regulaminu i Umowy.

Po podpisaniu umowy, niezależnie od wybranego planu, użytkownik będzie uprawniony do skorzystania z promocji 50% zniżki na tłumaczenie na pierwszy język. Ponadto dostępna jest 30-dniowa bezpłatna wersja próbna z dostępem do zaawansowanych narzędzi do edycji tłumaczeń (Słownik, Znajdź i zamień oraz Słowa wykluczone).

Następnie każdy nowy język, który zostanie dodany do pełnego tłumaczenia i podłączony do Glotio, będzie miał cenę wskazaną na stronie internetowej w momencie dodania tłumaczenia.

Języki dodane do aktualizacji będą płatne oddzielnie, zgodnie z cenami podanymi na stronie internetowej.

Różne plany subskrypcji, z wyjątkiem planu „Free”, będą miały miesięczny pakiet znaków do aktualizacji tłumaczeń, który będzie się różnił w zależności od planu. Po wykorzystaniu tego pakietu dodatkowe znaki zostaną opłacone po cenie wskazanej na stronie internetowej dla każdego planu.

Dokument potwierdzający zawarcie umowy można zawsze uzyskać pod adresem:

legal@glotio.com

Po zawarciu umowy zostanie ona potwierdzona poprzez wysłanie wiadomości e-mail, maksymalnie w ciągu 24 godzin, na wskazany adres. Znajdziesz w nim produkt lub usługę będącą przedmiotem umowy, jej cenę, obowiązujące podatki, sposób płatności oraz obowiązujący regulamin.

3.3.- Zastosowanie

Użytkownicy, korzystając z Usługi, zobowiązują się do korzystania z niej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem platformy.

3.4.- Poufność

Zawarcie umowy o świadczenie Usługi wiąże się z dostępem do danych i tekstów z zakresu e-commerce, m.in. dotyczących katalogu czy konfiguracji technicznej. Glotio analizuje te teksty i dane jedynie w celu przetłumaczenia ich na pożądany język (języki), ulepszenia świadczonych usług lub opracowania nowych usług.

Informacje analizowane przez Glotio w celu wykonania tłumaczenia automatycznego w żadnym wypadku nie wpływają na dane osobowe klientów lub użytkowników sklepu internetowego.

 

4.- Linki zewnętrzne

Usługa może odsyłać Cię do innych stron internetowych za pośrednictwem linków.
Glotio nie kontroluje jednak tych stron ani ich zawartości, które w rzeczywistości podlegają własnemu regulaminowi. Glotio nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakość, prawdziwość lub dokładność tych stron.

 

5.- Wiek

W odniesieniu do korzystania z Usługi użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i ma zdolność prawną do związania się niniejszą umową i korzystania z niej zgodnie z jej warunkami, które w pełni rozumie i przyjmuje do wiadomości.

Jeśli użytkownik zawiera umowę na Usługę w imieniu firmy, potwierdza, że ​​ma do tego upoważnienie i odpowiednią reprezentację w imieniu organizacji.

Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje podane przez niego w celu uzyskania dostępu do Usługi, przed i w trakcie korzystania z niej, są prawdziwe, kompletne i dokładne.

 

6.- Własność intelektualna i przemysłowa

Treści i informacje zawarte w Usłudze (w tym między innymi tekst, dźwięk, wideo, obraz lub kod komputerowy), a także infrastruktura wykorzystywana do dostarczania takich treści i informacji, stanowią własność Glotio lub Glotio posiada odpowiednie zezwolenia na ich wykorzystanie.

Ponadto modyfikacja, odtwarzanie, powielanie, kopiowanie, dystrybucja, sprzedaż, odsprzedaż i inne formy wykorzystywania Usługi do celów komercyjnych lub równoważnych są zabronione.

Użytkownik Usługi udziela Glotio ogólnoświatowej, niewyłącznej, zbywalnej i podlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie, do czasu zakończenia świadczenia Usługi, z tekstów i danych składających się na e-sklep, w celu ich analizy pod kątem tłumaczenia, doskonalenia serwisu tłumaczeniowego i jego oferty usług związanych ze zwiększeniem sprzedaży online.

Nowy tekst wygenerowany przez Glotio z tłumaczenia treści e-commerce będzie własnością użytkownika. W każdym przypadku użytkownik udziela Glotio bezpłatnej, niewyłącznej, nieokreślonej, zbywalnej i podlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z wygenerowanego nowego tekstu, na jego odtwarzanie, udostępnianie, dystrybucję i przetwarzanie w celu jego ponownego wykorzystania lub ulepszenia Usługi.

Powyższe oznacza, że ​​treści pozostają własnością Klienta, ale Glotio, dzięki tej licencji na użytkowanie komercyjne, może używać, odtwarzać, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, rozpowszechniać i publikować treści, tworzyć na ich podstawie dzieła pochodne, pokazywać je i prezentować na całym świecie, za pomocą wszelkich środków znanych lub mogących być znanymi zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz w dowolnym uzasadnionym celu, w tym w działaniach marketingowych i rozwoju nowych usług, bez strat i przy pełnej ochronie praw obu stron.

W każdym przypadku wykorzystanie informacji do wyżej wymienionych celów nie jest uznawane za dane osobowe (informacje nieosobowe), a zatem nie mają zastosowania przepisy o ochronie danych osobowych, ponieważ mówimy o:

Danych, które pierwotnie nie odnosiły się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak zagregowane dane dotyczące sprzedaży według kraju, województwa/państwa i kodu pocztowego lub, dane katalogowe, takie jak produkty, ceny, zasoby, podatki, waluty, języki itp.

Danych, które początkowo były danymi osobowymi, ale później stały się anonimowe (dane zagregowane)

Danych zgromadzonych na temat jakiejkolwiek działalności osoby prawnej w celu świadczenia usługi wymiany danych, takie jak dane dotyczące daty, godziny i geolokalizacji, czasu trwania działalności lub stosunków, które usługobiorca nawiązuje z innymi osobami prawnymi (metadane).

Niezależnie od powyższego strony mogą uzgodnić, że będą pracować nad rozwojem nowych produktów i usług zgodnie ze swoimi interesami i korzyściami.

Każde inne wykorzystanie treści Usług wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 

7.- Treści użytkownika
7.1.- Treść

Użytkownik może uczestniczyć w rozwoju Usługi poprzez wysłanie do nas wiadomości na nasz adres e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (dalej „Treść”).

Mamy prawo wykorzystywać Twoje Treści na różne sposoby, takie jak: wyświetlanie ich na stronie internetowej, przeformatowanie, tłumaczenie na inne języki, redagowanie ich dla przejrzystości, poprawianie błędów, promowanie lub rozpowszechnianie.

Zatem przesyłając nam Treści, użytkownik udziela Glotio ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezpłatnej, do czasu wycofania treści, zbywalnej i podlegającej sublicencjonowaniu licencji na korzystanie z tychże Treści.

Oznacza to, że Treść należy do użytkownika, ale Glotio dzięki tej licencji jest w stanie: a) używać, odtwarzać, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, rozpowszechniać i publikować Treści, tworzyć z nic dzieła pochodne, pokazywać i prezentować na całym świecie, wszelkimi znanymi środkami i w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu; y b) używać nazwy, którą przesyłasz w związku z tą Treścią.

Glotio zastrzega sobie jednak prawo do niepublikowania treści lub informacji nieprawdziwych, lub naruszających prawa osób trzecich.

7.2.- Działania zabronione

Oprócz powyższego użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z Usługi nie będzie wykonywał żadnych z poniższych czynności:

a) Uzyskiwać dostęp, monitorować lub kopiować treści bądź informacje z tej witryny internetowej za pomocą robotów, lokalizatorów, wydobywaczy danych lub innych zautomatyzowanych środków, które umożliwiają dostęp do witryny internetowej lub jej treści, jej śledzenie, indeksowanie, pobieranie lub wykorzystywanie w inny sposób i w dowolnym celu bez wyraźnej pisemnej zgody Glotio;

b) Wklejać, odtwarzać lub w jakikolwiek inny sposób włączać części tej strony do innej strony internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;

c) Próbować modyfikować, tłumaczyć, adaptować, edytować, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania używanego przez Glotio w związku z witryną, w tym jego API;

d) Korzystać z witryny w celu naruszenia praw osób trzecich, w tym naruszenia poufności i praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw osobistych, prawa do prywatności lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej lub praw własności;

e) Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do strony internetowej, systemów komputerowych lub sieci połączonych ze stroną internetową poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Jak również przesyłanie wirusów komputerowych, robaków, bugów, koni trojańskich lub innych elementów mogących powodować szkody;

f) Używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani procedury, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie i środki bezpieczeństwa strony internetowej.

 

8.- Cena i podatki

Ceny Usług podane są w euro (€) i dolarach ($), przy czym do ceny doliczany jest obowiązujący w momencie Ogólny podatek pośredni Wysp Kanaryjskich (IGIC) lub podatek od wartości dodanej (IVA), w zależności od przypadku.

W każdym przypadku transakcja może być zwolniona lub nie podlegać IGIC lub IVA w zależności od kraju lub regionu zamieszkania bądź warunków, w których prowadzisz działalność. Dlatego w niektórych przypadkach ostateczna cena zamówienia może ulec zmianie w stosunku do podanej ceny.

 

9.- Płatność, środki, plany abonamentowe i aktualizacje tłumaczeń
9.1.- Płatność i środki

W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług, poza szczególnymi promocjami, które Glotio może oferować zgodnie z odpowiednimi warunkami, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że konieczne jest uiszczenie opłaty w całości, z góry i jednorazowo, zawsze w zależności od liczby języków początkowo wybranych do tłumaczenia.

Płatność za zamówioną Usługę może być dokonana:

Kartą kredytową lub debetową VISA bądź MasterCard oraz za pośrednictwem platformy płatniczej Stripe, przy czym kwota jest pobierana w momencie zakupu.

W związku z tym Glotio informuje posiadaczy kart kredytowych i debetowych, że ponosi odpowiedzialność za transakcje w sklepie internetowym. Transakcje te przeprowadzane są na bezpiecznej stronie, z wykorzystaniem technologii TLS gwarantującej bezpieczeństwo transmisji danych.

Płatność za zamówienie Usługi będzie zazwyczaj w euro, ale może być w innych walutach, co będzie generowało niewielkie zmiany w ostatecznej kwocie wynikające z wymiany walut.

9.2.- Plany abonamentowe

Usługę można zamówić w ramach 4 planów abonamentowych, zgodnie z cenami wyświetlanymi na stronie i o następującej charakterystyce:

Cechy Plan Free:

 • Plan bez opłaty miesięcznej.
 • Podłącz i tłumacz dowolny dodatkowy język od 30€ ($30).
 • Zniżki przy zawieraniu umów na więcej niż jeden język zgodnie z warunkami strony internetowej.
 • Brak automatycznych aktualizacji.
 • Dwie ręczne aktualizacje w miesiącu, w cenie 0,0003€ (0,0003$) za znak.
 • Dostępna jest 30-dniowa bezpłatna wersja próbna, aby przetestować zaawansowane narzędzia.
 • Obsługa klienta poprzez pisemny wniosek, z odpowiedzią w ciągu 48 godzin (dni robocze).

Cechy Plan Basic:

 • Podstawowa subskrypcja w cenie 30 € ($30)/miesiąc lub 300 € ($300)/rok
 • Podłącz i tłumacz dowolny dodatkowy język inny niż pierwszy od 30€ ($30).
 • Zniżki przy zawieraniu umów na więcej niż jeden język zgodnie z warunkami strony internetowej.
 • Cztery automatyczne aktualizacje w miesiącu i cztery ręczne aktualizacje w miesiącu, z saldem 500 000 znaków miesięcznie o lub saldem 6 000 000 znaków rocznie i ceną 0,00010 € ($0,00010)za dodatkowy znak.
 • Nieograniczony dostęp do zaawansowanych narzędzi.
 • Obsługa klienta poprzez pisemny wniosek, z odpowiedzią w ciągu 24 godzin (dni robocze).

Cechy Plan Business:

 • Zaawansowana subskrypcja w cenie 45 € ($45) /miesiąc lub 450 € ($450)/rok.
 • Podłącz i przetłumacz dowolny dodatkowy język inny niż pierwszy od 30€ ($30).
 • Zniżki przy zawieraniu umów na więcej niż jeden język zgodnie z warunkami strony internetowej.
 • Jedna automatyczna aktualizacja dziennie i jedna ręczna aktualizacja dziennie, z saldem miliona znaków miesięcznie lub saldem 12 000 000 znaków rocznie i ceną 0,00008 € ($0,00008) za dodatkowy znak.
 • Nieograniczony dostęp do zaawansowanych narzędzi.
 • Obsługa klienta poprzez pisemny wniosek, z odpowiedzią w ciągu 12 godzin (dni robocze).

Cechy Plan Corporate:

 • Plan dostosowany do potrzeb klienta i wielkości jego sklepu internetowego.
 • Codzienne aktualizacje automatyczne i nieograniczone aktualizacje ręczne.
 • Nieograniczony dostęp do zaawansowanych narzędzi.
  Priorytetowa telefoniczna obsługa klienta.

9.3.- Aktualizacje tłumaczeń

W zależności od zakontraktowanego planu będziesz mieć możliwość aktualizacji tłumaczeń ręcznych i/lub automatycznych na podstawie cech, liczby znaków i limitów, które są zgodne z Twoim planem.

W przypadku tłumaczeń ręcznych Usługa zidentyfikuje teksty do aktualizacji, a użytkownik będzie musiał wskazać, kiedy tłumaczenie powinno zostać wykonane. Liczba znaków do przetłumaczenia zostanie odjęta od puli znaków przypisanej do Twojego planu lub, jeśli Twój plan nie ma pakietu znaków lub został on wyczerpany, zostaniesz poproszony o uiszczenie odpowiedniej opłaty.

W przypadku automatycznych aktualizacji, po wykonaniu przez Usługę pierwszego tłumaczenia, w jednym lub kilku językach, Glotio, zgodnie z częstotliwością przypisaną do Twojego planu i w wybranym przez klienta przedziale czasowym, sprawdzi, czy na Twojej stronie internetowej znajdują się nowe teksty do przetłumaczenia i przystąpi do ich aktualizacji.

Jeśli w ciągu miesiąca będziesz bliski przekroczenia swojego limitu znaków, Glotio poinformuje Cię o tym, abyś mógł to zmodyfikować. Jeśli wyczerpiesz limit znaków przypisany do Twojego planu, a nie wykupisz wyższego planu, Glotio nie przetłumaczy żadnego tekstu do czasu odnowienia pakietu znaków w następnym miesiącu lub przejścia na wyższy plan z większą liczbą dostępnych znaków.

 

10.- Ważność ofert

Usługa oferowana przez Glotio i jej ceny będą dostępne do zakontraktowania, dopóki znajdują się w katalogu wyświetlanym na tej stronie.
W każdym przypadku Glotio zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji Usługi, które uzna za stosowne, oraz może aktualizować Usługę w zależności od potrzeb rynku.

Glotio zastrzega sobie również prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia.

Informujemy, że pomimo dokonywanych aktualizacji cen Usług mogą one zawierać błędy. Niezwłocznie poprawimy wszelkie pojawiające się błędy, ale nie będą one wiążące dla Usługi.

 

11.- Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w niniejszym regulaminie i w zakresie dozwolonym przez prawo, Glotio nie ponosi odpowiedzialnościo jakimkolwiek charakterze, które mogą wynikać z braku dokładności, kompletności lub aktualności, w tym błędów i pominięć, informacji zawartych w Usłudze. Podobnie nie ma obowiązku ani zobowiązania do weryfikacji lub monitorowania jego treści i informacji.

Tym samym Glotio nie gwarantuje dostępności i bezwzględnej ciągłości działania Usługi. W każdym przypadku Glotio postara się powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich przerwach, które mogą wystąpić w działaniu Usługi, jeśli tylko będzie to możliwe.

Glotio nie ponosi, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, żadnej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z braku dostępności lub ciągłości działania Usługi.

Glotio wyklucza również jakąkolwiek odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą wynikać z korzystania z Usługi i jej zawartości przez użytkowników lub które mogą wynikać z braku prawdziwości, ważności lub autentyczności informacji podawanych przez użytkowników na temat ich sklepów internetowych. W szczególności Glotio wyklucza odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą powstać w wyniku analizy tekstów i danych ze sklepu internetowego użytkownika podczas procesu tłumaczenia.

 

12.- Odstąpienie od umowy, anulowanie i zwrot kosztów

Biorąc pod uwagę rodzaj Usługi świadczonej przez Glotio, prawo do odstąpienia od umowy nie będzie miało zastosowania zgodnie z artykułem 103 ust. m) Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza jednolity tekst Ustawy Ogólnej o Obronie Konsumentów i Użytkowników oraz inne ustawy uzupełniające.

W tym sensie zawarcie umowy o świadczenie Usług przez użytkownika musi być opłacone w całości z góry i nie przewiduje zwrotów jakiegokolwiek rodzaju, zarówno częściowych, jak i całkowitych.

Zakontraktowana Usługa nie może być scedowana ani przekazana innym jej użytkownikom.

W każdym przypadku użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem:

legal@glotio.com.

 

13.- Zmiany i unieważnienie

W przyszłości możemy aktualizować warunki korzystania z Usługi, jak również cechy i funkcje samej Usługi. Na przykład poprzez zintegrowanie jej z innymi usługami.

O zmianach w naszym regulaminie powiadomimy Państwa poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu na naszej stronie internetowej i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeśli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszym regulaminie zostanie uznana, w całości lub częściowo, za nieważną lub niewykonalną, będzie to miało wpływ tylko na to rozporządzenie lub jego część, która jest nieważna lub nieskuteczna. W przeciwnym razie regulamin zostaje w pełnej mocy, a wspomniane rozporządzenie lub jego część, na którą ma to wpływ, nie zostanie wprowadzone w życie.

 

14.- Bezpieczeństwo

Jak wspomniano powyżej, cała procedura zawierania umów, jak również transmisja Twoich danych osobowych i systemów płatności, odbywa się na bezpiecznej stronie i jest szyfrowana za pomocą protokołu TSL.

Gwarantujemy bezpieczeństwo Usługi zgodnie z aktualną wiedzą technologiczną. Nie można jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa Usługi w przyszłości. W każdym przypadku zobowiązujemy się do jak najszybszego usunięcia szkód i wdrożenia odpowiednich środków naprawczych, aby jak najszybciej poprawić ewentualne naruszenie bezpieczeństwa.

Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Glotio, drogą mailową na adres

legal@glotio.com
o każdej sytuacji, która mogłaby prowadzić do podszywania się pod tożsamość użytkownika.

15.- Roszczenia i działania wynikające z umowy

W miarę możliwości niniejsza Usługa podlega prawu hiszpańskiemu.

Tym samym, w przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez konsumenta, w razie sporu strony poddają się sądom właściwym dla miejsca zamieszkania konsumenta.

W związku z tym i zgodnie z obowiązującymi przepisami Glotio informuje o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie takich sporów w przypadku umów zawieranych online między konsumentami a dostawcami usług internetowych. Dostęp do tej platformy można uzyskać za pośrednictwem następującej strony internetowej: http://ec.europa.eu/odr

Jeśli umowa o świadczenie Usługi jest wykonywana przez firmę, w przypadku sporu strony poddają się sądom w Las Palmas de Gran Canaria i ustawodawstwu hiszpańskiemu.

Jednakże, w celu uproszczenia rozstrzygania roszczeń cywilnych i obniżenia kosztów, nie wykluczamy możliwości złożenia pozwu do Arbitraje de Equidad de la Corte de Arbitraje de las Cámaras de Comercio e Industria [Sąd Arbitrażowy Izb Przemysłowo-Handlowych].

16.- Uznanie

Użytkownik upoważnia Glotio do cytowania i używania jego nazwy handlowej i logo, w odpowiedni sposób, jako odniesienia handlowego, w szczególności podczas wydarzeń, w swoich dokumentach handlowych i na swojej stronie internetowej, w dowolnym formacie.

 

17.- Język regulaminu

Regulamin Usługi przedstawiony jest w kilku językach (hiszpański, angielski, francuski, włoski i polski). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między nimi wersja hiszpańska będzie miała pierwszeństwo.

 

18.- Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące regulaminu, prosimy o kontakt na adres:
E-mail:

legal@glotio.com

Adres pocztowy: C/ Triana, núm. 120, piso 6º, Izq., Oficina, Las Palmas de Gran Canaria, CP 35002, España [C/ Triana 120, piętro 6 po lewej stronie, Biuro, Las Palmas de Gran Canaria, kod pocztowy 35002, Hiszpania]