Polityka prywatności

Política de Privacidad

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2022 r

1.-  Podmiot odpowiedzialny i opis

1.1.- Podmiot odpowiedzialny

Administratorem tej strony internetowej i jej usług jest firma Sellboost Solutions S.L. (zwana dalej Glotio), z siedzibą pod adresem C/ Triana 120, piętro 6 po lewej stronie, Biuro, Las Palmas de Gran Canaria, kod pocztowy 35002, Hiszpania.

NIF: B76348689
Adres e-mail: legal@glotio.com

1.2.- Opis

Akceptacja polityki prywatności Glotio (dalej „Polityka Prywatności”) jest warunkiem koniecznym do korzystania z naszej strony internetowej i świadczenia usługi (dalej „Usługa”).

Niniejsza Polityka prywatności reguluje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych i nieosobowych jako użytkownika Glotio, począwszy od daty wejścia w życie podanej w nagłówku.

Przetwarzając Twoje dane osobowe, Glotio przestrzega obowiązujących przepisów lokalnych i europejskich, a także przepisów wtórnych.

 

2.- Zebrane informacje

Możesz przeglądać stronę bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, będziesz musiał podać nam dane osobowe. Dane (osobiste lub nieosobiste) zbierane przez Usługę mogą się odpowiednio różnić.

Dane osobowe i nieosobowe zbierane przez Usługę będą trafiać do nas na trzy sposoby: 1) zebrane automatycznie, 2) dostarczone dobrowolnie i 3) dostarczone przez osoby trzecie.

2.1.-Zebrane automatycznie

Informacje te obejmują:

 • Zebrane za pomocą plików cookies lub podobnych mechanizmów przechowywanych na urządzeniu użytkownika, zawsze za jego zgodą lub zgodnie z innymi podstawami prawnymi. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.
 • Adres IP, z którego nastąpiło połączenie, rodzaj używanego urządzenia i jego charakterystyka, wersja systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, język, data, kraj, godzina zgłoszenia, adres URL, z którego przyszło, adres URL, do którego przechodzi czy używana sieć komórkowa, i wiele innych.
 • Dane dotyczące korzystania z Usługi oraz ewentualnych błędów wykrytych podczas jej użytkowania.
 • Po zainstalowaniu modułu Glotio w sklepie internetowym i za pośrednictwem jego API uzyskamy dostęp do tekstów, które należy przetłumaczyć, np. karty katalogowe, zagregowane dane o sprzedaży według kraju, województwa/państwa i kodu pocztowego, lub dane katalogowe takie jak produkty, ceny, stany magazynowe, podatki, waluty, języki, pliki modułów, motywy i szablony wiadomości e-mail sklepu do wyszukiwania tekstów do tłumaczenia, ustawienia sklepu internetowego i serwera: nazwa, opis, typ sklepu, adres URL, wersja sklepu internetowego, aktywny motyw, strefa czasowa, wersja PHP, limit pamięci PHP, limit uruchomień PHP, limit przesyłania PHP. W żadnym wypadku podczas tego procesu Glotio nigdy nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych klientów lub użytkowników handlu elektronicznego.
 • Ponadto Glotio korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez Google, LLC. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. W celu świadczenia tych usług wykorzystują one pliki cookies, które gromadzą informacje, w tym adres IP użytkownika, które będą przekazywane, przetwarzane i przechowywane przez Google na warunkach określonych na stronie internetowej www.google.com. Dotyczy to również ewentualnego przekazywania takich informacji podmiotom trzecim ze względu na wymogi prawne lub w przypadku, gdy podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

W każdym razie możesz wyłączyć pliki cookies Google Analytics tutaj.

2.2.-Dostarczone dobrowolnie

Informacje te obejmują:

 • Wymagane przy rejestracji jako użytkownik API Usługi, składające się z adresu e-mail. W tym momencie trzeba będzie również wybrać hasło. 

W odniesieniu do hasła, jako użytkownik Usługi będziesz odpowiedzialny za jego ochronę. Tym samym ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą powstać w wyniku jego niewłaściwego użycia lub przekazania go podmiotom trzecim.

 • Informacje, osobiste lub nie, które mogą być zawarte w wiadomościach wysyłanych za pośrednictwem kanałów kontaktu lub opinii ustanowionych za pośrednictwem strony internetowej Glotio, na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i wiadomość.
 • Informacje wymagane przez Glotio w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi: wybór produktu, imię i nazwisko (lub nazwa firmy), numer identyfikacji podatkowej, adres, e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, województwo, kraj oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej, data ważności i kod weryfikacyjny (chociaż dane te są przetwarzane bezpośrednio przez naszego dostawcę usług płatniczych).
 • Dane osobowe lub nieosobowe, które mogą być zawarte w tekstach, które zdecydujesz się przetłumaczyć lub zaktualizować.
 • Twój adres e-mail, jeśli zdecydujesz się zapisać do naszego newslettera. Jeśli rejestrujesz adres e-mail osoby trzeciej, potwierdzasz, że masz na to zgodę tego użytkownika.
 • Twoje zdjęcie, imię, pseudonim lub geolokalizacja, jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w którejkolwiek z naszych aktywności w mediach społecznościowych.

2.3.-Dostarczone przez podmioty trzecie

Informacje te obejmują:

 • Dostarczane przez systemy płatności lub procesory kart kredytowych, takie jak czas zakupu lub jego kwota.
 • Dostarczane przez Prestashop, WordPress, Shopify lub Magento, nawet jeśli nie mają charakteru osobistego, takie jak nazwa e-sklepu, jego adres URL lub zainstalowana wersja.

 

3.- Prawa i cele

Informujemy, że wypełnienie formularzy jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie wypełnisz pól obowiązkowych (zwykle oznaczonych gwiazdką), korzystanie z niektórych funkcji Usługi nie będzie możliwe lub będzie ograniczone.

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną umieszczone i przetwarzane w Registro de Actividades de Tratamiento [Rejestr Czynności Przetwarzania] prowadzonym przez Glotio, aby móc odpowiadać na Twoje zapytania, świadczyć żądane usługi i informować Cię o sprawach związanych z działalnością i usługami firmy.

W każdej chwili możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu i przenoszenia swoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: legal@glotio.com lub na adres pocztowy: C/ Triana, núm. 120, piso 6º, Izq., Oficina, Las Palmas de Gran Canaria, CP 35002, España.

W obu przypadkach należy wylegitymować się imieniem i nazwiskiem, a także w razie potrzeby kopią dowodu osobistego lub krajowego dokumentu tożsamości.

W przypadku wyrażenia zgody w określonym celu masz prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, jeśli uważasz, że istnieje problem ze sposobem, w jaki Glotio przetwarza Twoje dane, możesz skierować swoje skargi do odpowiedniego organu ochrony danych, przy czym w przypadku Hiszpanii jest to Hiszpańska Agencja Ochrony Danych

 

4.- Wiek

W odniesieniu do korzystania z Usługi użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i ma zdolność prawną do związania się niniejszą umową i korzystania z niej zgodnie z jej warunkami, które w pełni rozumie i przyjmuje do wiadomości.

Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje podane przez niego w celu uzyskania dostępu do Usługi, przed i w trakcie korzystania z niej, są prawdziwe, kompletne i dokładne.

 

5.-Wykorzystanie danych

Glotio wykorzysta zebrane dane do:

 • Zarządzania, dostarczania, ulepszania i aktualizowania Usługi (podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu i aktualizowaniu Usługi w dobrym stanie).
 • Rozpatrzenia zgłoszonych przez Ciebie pytań (podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w rozpatrywaniu wniosków i zapytań naszych użytkowników).
 • Przetwarzania jednorazowych i cyklicznych płatności, w tym drugim przypadku za aktualizacje tłumaczeń i subskrypcje (podstawą prawną jest umowa).
 • Przeprowadzenia rejestracji w Usłudze (podstawą prawną jest Twoja zgoda).
 • Tworzenia, przetwarzania, zarządzania i aktualizowania kont użytkowników (podstawą prawną jest stosunek umowny).
 • Przyznawania, gromadzenia i ułatwiania zarządzania znakami i promocjami, które przysługują każdemu użytkownikowi (podstawą prawną jest stosunek umowny).
 • Świadczenia Usługi oraz ułatwienia tłumaczenia tekstów (podstawą prawną jest umowa).
 • Celów marketingowych i opracowywania nowych usług dla sklepów internetowych (podstawą prawną jest umowa).
 • Wysyłania Ci naszego newslettera i ofert promocyjnych drogą elektroniczną (podstawą prawną jest, w zależności od przypadku, Twoja zgoda lub nasz uzasadniony interes oparty na wcześniejszym stosunku umownym, zgodnie z art. 21.2 LSSICE).

Możesz się z nich wypisać za pomocą otrzymanej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem legal@glotio.com. Nie będziesz jednak mógł zrezygnować z otrzymywania od nas określonej korespondencji, takiej jak wiadomości dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych czy regulaminu Usługi.

 • Zapewnienia bezpieczeństwa usługi, zbadania nielegalnych działań, egzekwowania naszych warunków i postanowień oraz pomocy organom ścigania w ich dochodzeniach (podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w zapewnieniu i utrzymaniu bezpieczeństwa usługi i jej użytkowników).

Glotio nie wykorzystuje zautomatyzowanych decyzji indywidualnych.

Glotio może również wykorzystywać informacje o użytkownikach w formie zagregowanych i zanonimizowanych danych do wyświetlania podmiotom trzecim. Może także udostępniać podmiotom trzecim statystyki i informacje demograficzne dotyczące użytkowników i ich korzystania z Usługi. Niemniej jednak żadna z tych czynności nie pozwoli wspomnianym podmiotom na identyfikację użytkownika.

5.1.- W e-mailach i formularzach kontaktowych

Strona internetowa Usłufi jest szyfrowana protokołem SSL, aby umożliwić użytkownikom bezpieczne przekazywanie danych osobowych poprzez standardowe formularze kontaktowe.

Zebrane dane osobowe będą automatycznie przetwarzane i włączane do odpowiednich plików rejestru czynności przetwarzania, których Glotio jest właścicielem.

W tym zakresie:

 • Otrzymamy Twój adres IP, który posłuży nam do sprawdzenia pochodzenia wiadomości w celu przekazania Ci odpowiednich rekomendacji (np. przedstawienia informacji w odpowiednim języku) oraz wykrycia ewentualnych nieprawidłowości (np. ewentualnych prób cyberataków na Usługę), a także dane dotyczące Twojego dostawcy usług internetowych.
 • Możesz również przekazać nam swoje dane telefonicznie, pocztą elektroniczną i innymi wskazanymi środkami komunikacji.

Odnośnie do stosowanych środków komunikacji:

 • Naszymi dostawcami usług płatniczych w celu zapłaty za świadczenie naszych usług lub cenę produktów są karty kredytowe bądź debetowe. W żadnym momencie Glotio ani jej pracownicy nie będą mieli dostępu do danych dotyczących płatności (np. numeru weryfikacyjnego), które użytkownik jako klient przekaże tym podmiotom trzecim.

Z drugiej strony niektóre usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej (na przykład możliwość wzięcia udziału w konkursie lub losowaniu kodów promocyjnych) mogą zawierać specjalne warunki dotyczące ochrony danych osobowych. Ich akceptacja będzie konieczna przed skorzystaniem z tych usług.

5.2.- W portalach społecznościowych

Glotio posiada profile na niektórych głównych portalach społecznościowych i jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych na nich publikowanych (na przykład zdjęć zamieszczonych przez Glotio, na których pojawiają się twarze osób).

Postępowanie, jakie Glotio będzie prowadzić z danymi w ramach każdej z wymienionych sieci, będzie co najwyżej takie, na jakie dana sieć społecznościowa pozwala profilom korporacyjnym.

Tym samym Glotio może, o ile nie zabrania tego prawo, informować swoich obserwujących w dowolny sposób, na jaki pozwala sieć społecznościowa o swoich działaniach lub ofertach, a także zapewnić spersonalizowaną obsługę klienta.

W żadnym wypadku Glotio nie będzie pobierać danych z portali społecznościowych, chyba że użytkownik wyrazi na to wyraźną i konkretną zgodę.

5.3.- W losowaniach

Biorąc udział w akcjach promocyjnych organizowanych wyłącznie przez Glotio, podane przez Ciebie dane będą przetwarzane wyłącznie przez nas w celu wskazanym w oświadczeniu o akcji i odpowiadających jej warunkach prawnych.

 

6.- Przechowywanie danych

Poniżej przedstawiono, jak długo przechowywane są dane przetwarzane przez Usługę:

 • Dane zdezagregowane będą przechowywane bez terminu ich usunięcia.
 • Dane użytkowników, którzy zakupili Usługę, będą przechowywane tak krótko, jak to konieczne, przy czym mogą być przechowywane do:
  1. 5 lat, zgodnie z art. 1964 Kodeksu cywilnego (powództwa osobiste bez szczególnego ograniczenia czasowego).2. 6 lat, zgodnie z art. 30 Kodeksu handlowego (np. księgi rachunkowe lub faktury).
 • Dane użytkownika przesłane przez Glotio na jej portale społecznościowe będą przechowywane od momentu wyrażenia przez użytkownika zgody lub gdy dane zostały przesłane zgodnie z uzasadnionym interesem Glotio, do czasu ich wycofania.
 • Dane subskrybentów naszego newslettera będą przechowywane od momentu zapisania się użytkownika do momentu rezygnacji z subskrypcji.

 

7.- Dane udostępniane podmiotom trzecim

Częścią Usługi zarządzają podmioty trzecie. Glotio zobowiązuje ich do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności w zakresie, który ich dotyczy, oprócz posiadania własnej. Glotio nie ponosi jednak odpowiedzialności za przestrzeganie tej polityki.

W pewnych okolicznościach Glotio może udostępnić, wykorzystać lub przechowywać niektóre z zebranych danych osobowych podmiotom trzecim:

 • W celu świadczenia Usługi:

Usługodawcy, którzy wykonują określone funkcje w naszym imieniu, takie jak usługi płatnicze, hosting internetowy, analityka biznesowa, obsługa klienta lub marketing internetowy. Wspomniani usługodawcy mogą gromadzić i mieć dostęp do informacji, które są im niezbędne do wykonywania ich funkcji, ale nie wolno im udostępniać ani wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu.

 • W celu współpracy z właściwymi organami:

​Jeśli uważamy, że jest to w uzasadniony sposób konieczne do spełnienia wymogów prawa, procesu prawnego lub uzasadnionego interesu. W każdym przypadku udostępnimy tylko te informacje, które są ściśle wymagane.

 

8.-Środki bezpieczeństwa

Glotio podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa i integralności gromadzonych danych osobowych i nieosobowych. Zarówno przed nieupoważnionym dostępem, jak i przypadkową zmianą, utratą lub zniszczeniem.

W każdym razie Glotio nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa zgromadzonych informacji, dlatego należy współpracować i zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem w kwestii udostępnianych informacji.

Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że nawet po usunięciu informacje osobiste i nieosobiste mogą pozostać widoczne w pamięci podręcznej lub jeśli inni użytkownicy je skopiowali bądź zapisali.

 

9.-Język regulaminu

Regulamin Usługi przedstawiony jest w kilku językach (hiszpański, angielski, francuski, włoski i polski). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między nimi wersja hiszpańska będzie miała pierwszeństwo.

 

10.-Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki Prywatności w przyszłości.

O zmianach poinformujemy Cię poprzez wysłanie powiadomienia na podany adres e-mail i/lub umieszczając informację w widocznym miejscu na naszej stronie internetowej.

 

11.-Dane kontaktowe

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: E-mail: legal@glotio.com

Adres pocztowy: C/ Triana 120, piętro 6 po lewej stronie, Biuro, Las Palmas de Gran Canaria, kod pocztowy 35002, Hiszpania

Dirección: C/ Triana, núm. 120, piso 6º, Izq., Oficina, Las Palmas de Gran Canaria, CP 35002, España.